Over Syncron

Visie

Gezien de veranderingen, aanpassingen, vernieuwingen, de toename in mobiliteit en de technologische ontwikkelingen zal de vraag naar ICT oplossingen toenemen.

Bovengenoemde ontwikkelingen brengen een toenemende vraag naar specifieke en kwalitatief hoogwaardige kennis en kunde met zich mee. Deze specialistische kennis is nodig om de behoeften van klanten op het gebied van ICT toepassingen (klant-, segment- en/of branche-) specifiek te kunnen invullen. Syncron biedt haar klanten die specialistische kennis.


Missie
Syncron is een onafhankelijke, betrokken en deskundige business partner, die het doel vooropstelt om de bedrijfsprocessen van haar klanten effectief en efficiënt te ondersteunen en te optimaliseren, door kwalitatief hoogwaardige ICT oplossingen, producten en diensten te adviseren, te leveren, te implementeren en te beheren. Anyone, anytime, anywhere, ...